mediators overbruggen kloven

mediators overbruggen kloven

Mediators kunnen kloven overbruggen. Zet ze dus meer in, ook in bedrijven. Deze week heb ik samen met een collega een workshop mogen verzorgen bij het jaarlijkse MfN-Mediationcongres in ’t Spant in Bussum. Ons onderwerp was beeldvorming en vooroordelen, een actueel thema in de huidige wereld van ‘fake-news’. Wij boden – als mediators – aan om vrijwillig via het initiatief Het Nationale Gesprek een bijdrage te leveren aan het slechten van de ‘kloof’ in de samenleving. Dat is namelijk iets wat wij mediators in de kern te doen hebben: kloven overbruggen door mensen met elkaar in gesprek brengen. Zo kunnen die zich in elkaar te verdiepen en er achter komen dat elk eerste beeld dat ze van elkaar vormen meestal direct tot een standpunt (label, oordeel) leidt, maar dat er altijd nog een bijzonder menselijk verhaal achter zit. En ze ervaren dat, zolang zij dat verhaal niet kennen, ze geen gefundeerd oordeel kunnen vellen en geen werkelijke verbinding kan ontstaan.

Verbinding, weer zo’n modern containerbegrip. Is dat dan nodig? En zo ja, wat heeft een bedrijf daar aan?

Ja, verbinding is aardser dan je denkt. En echte verbinding is nodig omdat we er in dit tijdsgewricht achter komen dat verbinding niet zozeer een middel is maar het ultieme doel van ons mensen; in de kern willen wij allemaal ergens bij horen, meer dan wat we doen. Samenwerken is voor de meesten het leukste wat we kunnen bedenken. Het maakt vaak niet uit waaraan en exact in welke rol, zolang we het maar fijn met elkaar te hebben. Ontluisterend simpel he? 

Daarnaast is verbinding met elkaar een van de belangrijkste kritische succesfactoren voor organisaties in de komende tijd. Met het uit elkaar vallen van beschermende, orde scheppende en controlerende systemen uit de industriële tijd zijn losse projectmatige verbanden tussen professionals de nieuwe norm. En daarin is het zorgvuldig koesteren van de onderlinge verbindingen noodzakelijk. Dat begint met een goed gesprek, wat leidt tot verdieping en vertrouwen. Soms moet er ook een  gemeenschappelijke taal worden gevonden en is het inschakelen van een medierende professional daarbij handig. Want niet alleen maatschappelijk, maar ook in bedrijven zijn vele kloven te overbruggen.

(Meer weten over nieuwe organisatievormen? Zie ons boek ‘Nieuwe tijden, andere organisaties’ en klik hier. Meer weten over het mediators-initiatief ‘Het Nationale Gesprek’ waarvoor we de workshop verzorgden? Klik hier.)