Studie- of teamdagen

Regelmatig krijgen wij vragen van organisaties hoe ze een zinvolle en actieve invulling kunnen geven aan hun studiedagen of management(team)bijeenkomsten. Wij hebben daarom -op basis van eerder uitgevoerde opdrachten en de denkwijzen in ons boek – een aantal themadagen ontwikkeld rondom verschillende onderwerpen. Tijdens zo’n dag verdiepen we ons in een actuele en relevante vraag in de organisatie, eventueel in de context van een veranderingsproces.

We organiseren geen sportieve teambuilding-activiteiten en ervaren dat ‘hoorcolleges’ niet beklijven. Zinvol en actief betekent voor ons: inspireren, energie losmaken en persoonlijke betrokkenheid tot stand brengen. Geen uitgebluste deelnemers maar een constructief en waardevol gevoel na afloop.

Het resultaat is een verdiept gezamenlijk inzicht in het actuele thema, een verheldering van ieders eigen individuele rol daarin en (bij 2 dagdelen) een concrete lijst voor veranderingsacties.

Een studiedag is een goede mogelijkheid om kennis te maken met onze werkwijze.

Thema’s

 1. Individuele verantwoordelijkheid en cynisme in organisaties

Bij veranderingen wil nooit iedereen mee. Waarom eigenlijk niet? Hoe pak je dat aan? Wat doet u wanneer het vertrouwen in een organisatie en haar koers helemaal verdwenen is?

 1. Missie en strategie, koers en wendbaarheid

Wat is er aan de hand als je medewerkers geen handen en voeten kunnen geven aan de organisatiemissie en -strategie. Wat doe je daar aan? Waarom is de Why-vraag essentiëler dan de How-vraag? Hoe ga je daar mee om?

 1. Het verbinden van professionals

Waarom is samenwerken tussen gespecialiseerde vakmensen zo moeilijk? Welke harde en zachte aspecten spelen een rol. Welke rol speelt individuele verantwoordelijkheid hierin en welke conflictvaardigheid? Hoe verbeter je de samenwerking en daarmee het resultaat?

 1. Over ego, authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling

Hoe stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers en leiders en daarmee je organisatie? In hoeverre is het zinvol een alternatief voor competentiegerichte profilering van je medewerkers en leiders te overwegen?

 1. Nieuwe tijden, anders organiseren: de noodzaak van veranderbaarheid

Waarom is de huidige periode een overgangstijd en wat zijn de belangrijkste bewegingen? Waarom worden oude organisatiesystemen en –structuren de vijand van groei en ontwikkeling. Wat is het verschil tussen leiderschap en management en wat is de verhouding daartussen in je eigen organisatie? Hoe maak je je organisatie toekomst-klaar?

 1. Ondernemerschap, creativiteit en innovatie

Teveel voornemens en beleid, te weinig acties? Hoe boor je het potentieel aan ondernemerschap in je organisatie aan?Wat is nodig om creatief te kunnen handelen, in welke context dat passend en wat betekent dit voor samenwerking?

 1. Vertrouwen, communicatie en waarden als verbindende condities

Wat is de betekenis van integriteit en vertrouwen in een angstcultuur. Welke communicatie is daarin effectief? Wat is de verbindende kracht van waarden in je organisatie en hoe werken deze 3 elementen op elkaar in?

Aanpak

We kiezen eerst samen met u als opdrachtgever het meest passende thema voor de studiedag en bespreken deze uitgebreid met u voor. Belangrijk is dat het doel van de dag duidelijk is en dat er overeenstemming over bestaat. Vaak komen gevoeligheden, onderliggende vragen en onderlinge verhoudingen aan de orde. Wij bepalen vervolgens een passende en effectieve vorm van de bijeenkomst. Dat is doorgaans een combinatie van plenaire, individuele en groepsopdrachten.

Op de betreffende dag verkennen we samen met de deelnemers het thema en koppelen het aan het organisatievraagstuk dat op dat moment speelt of relevant is. Iedereen wordt uitdrukkelijk persoonlijk uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Wanneer mogelijk sturen we een team richting concrete acties met commitment.

Praktische informatie

 • Duur: 1 of 2 dagdelen. Maximaal 20 deelnemers.
 • Uitgevoerd door 2 inleiders/adviseurs
 • Kan onderdeel van een themareeks vormen.
 • Alle deelnemers ontvangen ons boek ‘Nieuwe tijden, andere organisaties’.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

(Albert Einstein)