Onze expertises

Meestal vragen onze opdrachten een specifieke expertise van ons, maar soms is het nodig om soepel de rollen van procesbegeleider, coach, mediator, adviseur, changeagent en trainer af te wisselen. We doen dat in goed overleg met onze opdrachtgever(s) en communiceren helder naar de betrokkenen in de organisatie welke rol wij op elk moment vervullen. Die transparantie is noodzakelijk in onze aanpak.

Conflictbemiddeling

We bieden als MfN Registermediator professionele conflictbemiddeling of mediation bij een kwestie binnen (leidinggevende) teams, tussen/met medewerkers of met externen/andere organisaties.  Tevens verzorgen we programma’s op het gebied van conflicthantering en -preventie voor leidinggevenden.

Gespreksleiding

We verzorgen professionele en onafhankelijke leiding van een overleg of bijeenkomst,  zowel intern als met externe partijen. Dit kan ook de begeleiding van een vertrouwelijke dialoog of een verkennend gesprek inhouden.

Executive coaching

Als directeur, manager of bestuurders bieden we u de mogelijkheid intensief en persoonlijk in een 1-op-1 setting te reflecteren op uw functioneren als leider met een zeer ervaren onafhankelijke professionele topcoach.

Ondernemers klankbord

We zijn een kritisch en inspirerend klankbord voor u als ondernemer c.q. directeur bij belangrijke vraagstukken, besluiten en problemen op organisatie- en persoonlijk niveau. Zowel op incidentele als regelmatige basis.

Teamontwikkeling

We zijn zeer ervaren in het begeleiden van een (directie-) team, MT, afdeling of zelfstandige maatschap bij problemen in de onderlinge communicatie en samenwerking en bij ondersteuning van haar verdere ontwikkeling.

Persoonlijke coaching

We verzorgen persoonlijke 1-op-1 coachingtrajecten voor (leidinggevende) medewerkers die zijn vastgelopen in hun functie en gemotiveerd zijn zich te ontwikkelen in hun persoonlijk leiderschap.

Intervisiebegeleiding

Wij verzorgen in het kader van professionalisering en verdieping (regelmatige) intervisiebijeenkomsten voor managementteams en teams van professionals volgens beproefde methodes.

Transitiebegeleiding

Wij voeren regie en verzorgen de begeleiding van veranderings- en besluitvormingstrajecten in uw organisatie, waarbij verantwoordelijkheid, vergroting van draagvlak en bewustwording de hoofdthema’s vormen.

Strategisch advies

We geven strategisch advies aan beslissers, met name t.a.v. de ‘bedoeling’ en de ‘koers’ en het creëren van draagvlak hiervoor. Tevens treden we op als facilitators in strategische (dag-) sessies.

Organisatieadvies

We verrichten deskundig onderzoek naar de essentie van samenwerkingsproblemen en veranderingsweerstanden in uw organisatie en geven u (vertrouwelijk) advies over mogelijke oplossingsrichtingen en aanpak.

In-company training

Rondom de specifieke aandachtgebieden verzorgen wij naar behoefte op maat gemaakte in-company leer- en coachtrajecten, gericht op essentiele verandering van/in uw organisatie. Daarbij richten we ons op specifieke onderdelen van ons ‘denkraam’.

Interim management

Wij voorzien in tijdelijke aanvulling op of vervanging van leidinggevende functies in het kader van verandertrajecten of tussenperiode bij bv. bedrijfsopvolging. Ook bieden we ondersteuning bij executive search.

In plaats van het zoeken naar een oplossing,  is het effectiever zaken die een oplossing in de weg staan op te ruimen.

(Douma en Van der Honing)