Executive coaching

Executive coaching richt zich op de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap.

Wij helpen individuele mensen, teams en organisaties met vragen op het vlak van leiderschap en het omgaan met veranderingen. De meeste mensen hebben een blinde vlek, zijn zich niet bewust van eigen reactiepatronen en valkuilen. Wij helpen leiders of teams om deze onder ogen te zien, vrijwel altijd door confrontatie. Onze studie- en uitgebreide werkervaring en de kennis van complexe werking van organisaties helpen daarbij. Dat levert vrijwel altijd energie, en vaak inspiratie op. Voor de mensen met wie wij werken betekent het: toenemend bewustzijn en inzicht, en vervolgens vernieuwing en ontwikkeling.

Aanpak

Primaire insteek. De primaire insteek is: doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Dit betekent eerst een oriëntatie op oude niet werkende mechanismen, zowel voor een individu als voor een organisatie, deze vervolgens benoemen en tenslotte een nieuwe weg inslaan.

Confrontatie
Zonder een spiegel geen bewustwording en zonder inzicht geen groei en ontwikkeling. Door te confronteren worden niet werkende mechanismen, zowel binnen iemand als persoon en binnen een organisatie zichtbaar. Pas dan ontstaat de drive om een nieuwe weg in te slaan.

Doen
Na bewustwording volgt actie. Alleen inzicht is onvoldoende; groeien, vernieuwen en ontwikkeling vraagt vooral om het concreet zetten van stappen.

Openheid en vertrouwen
De aandacht richt zich vooral op inzicht en bewustwording. Voor een individuele leider betekent dit ‘ontmaskering’, voor een team of organisatie het stimuleren van leiderschap en verandering. Samenwerking is een belangijke waarde en heeft als peilers vertrouwen en transparantie, en dat verdraagt dus geen verborgen agenda’s.

Vanuit practische ervaring
Henk is psycholoog en een zeer gewilde coach. Hij houdt zich vooral bezig met leiderschapsontwikkeling en werkt voornamelijk op basis van zijn ervaring en intuïtie. Marcel richt zich als  coach en bedrijfskundige vooral op de effecten van gedrag en communicatie van leidinggevenden op onderlinge relaties binnen organisaties.

Leiderschap is ten diepste weten wat je niet bent.

 (Henk van der Honing)