Mediation in familiebedrijven

Familiebedrijven zijn speciaal; in de kern zijn het weliswaar gewone bedrijven, maar de invloed van familieverhoudingen, -historie, -waarden en -trots is vaak groot. Dat vraagt bij conflicten en verstoringen in de samenwerking (al dan niet tijdens bedrijfsoverdrachten) om een aparte benadering. Een goede balans tussen de specifieke gevoeligheden en de normale zakelijkheden is dan vereist. Het vraagt van de mediator c.q. bemiddelaar een groot invoelingsvermogen in verhoudingen met familie, omgaan met eigen en familiekapitaal en invloeden van cultuur en strategie op het bedrijfsresultaat. Omdat Marcel Douma ‘met zijn voeten in de klei heeft gestaan’ en zijn eigen ervaringen als opvolger en DGA van een middelgroot industrieel familiebedrijf meeneemt, is hij een gewilde bemiddelaar bij vraagstukken op dit gebied.

Conflicten in familiebedrijven komen veel voor. Vaak ligt de oorzaak in de ‘meerdere petten-problematiek’. Betrokkenen zijn dan bijvoorbeeld zowel aandeelhouder (mede-eigenaar) als directeur, of aandeelhouder en familielid, al dan niet werkzaam in het bedrijf. Van invloed kunnen soms ook historische gevoeligheden of verhalen zijn of andere belangen die onder de oppervlakte liggen. Mediation in familiebedrijven is in ieder geval een vak apart, waarbij kleine nuances een groot verschil kunnen maken. Op onze professionaliteit hierin kunt u in ieder geval bouwen.

Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Soms is een kwestie wel gevoelig of spannend maar nog niet geëscaleerd en is – of voelt – mediation als een te zwaar middel om in te zetten. Dan kan een professionele, onafhankelijke begeleiding bij een gesprek, vergadering, of onderhandeling uitkomst bieden om zaken in juiste banen te leiden. Als ervaren zakelijk mediators pakken we deze rol op zoals de klanten dat willen. De voorbereiding en de uitvoering lijken dan vaak op een mediation, maar de partijen ervaren het als een vertrouwelijke en goed geregisseerde ontmoeting.

MfN-Registermediators

Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig. In Nederland bestaat een instituut dat die onpartijdigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van de aangesloten mediators waarborgt: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM, voorheen NMI). De SKM valt onder de overkoepelende Mediators federatie Nederland (MfN). Aan door het MfN erkende mediators worden strenge eisen gesteld die doorlopend worden gecontroleerd. De erkende mediators mogen zich MfN-Registermediators noemen. Marcel Douma is MfN-Registermediator sinds 2002.

Alleen onder zes maanden hebben mensen gelijk.

(Simon Carmiggelt)