Bestuurlijke Mediation

Over bestuurlijke conflicten
Bestuurlijke conflicten zijn geschillen tussen bestuurders, binnen directies, commissarissen of managementteams. Meestal gaat het over samenwerkingsproblemen, onverenigbaarheid van karakters of onenigheid over besluiten. Dergelijke (latente) geschillen in een bedrijf hebben erg grote afbreukrisico’s. Het effect strekt zich bij escalatie doorgaans uit over de rest van de organisatie. Geloofwaardigheid wordt ondermijnd, sturing verslapt en uiteindelijk voelt iedereen zich verliezer. Mediation is een vorm van conflictoplossing die bij uitstek geschikt is voor dit soort geschillen.

Waarom bestuurlijke mediation?
Als mediator helpen we om samen met de betrokkenen creatieve oplossingsmogelijkheden voor het geschil te vinden, waarbij de relatie niet onnodig wordt beschadigd, en soms zelfs wordt hersteld of verbeterd. Voor mediation geldt een zeer belangrijk uitgangspunt: vertrouwelijkheid. Er kan gedurende de mediation vrijuit worden verkend en gesproken, waarbij gezichtsverlies kan worden vermeden en het proces geen negatieve effecten op de rest van het bedrijf heeft. En we zorgen dat er van buitenaf zo weinig mogelijk verstorende invloeden worden toegelaten voor een optimaal resultaat.

Bestuurlijke Mediation wordt ook toegepast bij andere organisatorische conflicten binnen organisaties, omdat deze vaak hun oorsprong in bestuurlijke kwesties hebben. Maar ook bij problemen binnen familiebedrijven en bij bedrijfsopvolgingskwesties of bij contractuele geschillen tussen organisaties is het een zeer bruikbare manier van conflictoplossing.

We kunnen u bij deze kwesties uitstekend van dienst zijn en begeleiden u en uw partners graag naar een breed gedragen en duurzaam resultaat.

Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Soms is een kwestie wel gevoelig of spannend maar nog niet geëscaleerd en is – of voelt – mediation als een te zwaar middel om in te zetten. Dan kan een professionele, onafhankelijke begeleiding bij een gesprek, vergadering, of onderhandeling uitkomst bieden om zaken in juiste banen te leiden. Als ervaren zakelijk mediators pakken we deze rol op zoals de klanten dat willen. De voorbereiding en de uitvoering lijken dan vaak op een mediation, maar de partijen ervaren het als een vertrouwelijke en goed geregisseerde ontmoeting.

MfN-Registermediators

Het grote gelijk is zelden het grote geluk.

(Anoniem)