Reacties van klanten

Over Marcel

“‘Keep the goal behind the goal in scope and let the goal work for you instead of the other way around’ is nu mijn nieuwe leidraad. Marcel heeft me in laten zien hoe je meer uit jezelf en kracht kunt halen door o.a. meer in te zoomen op de non verbale communicatie en diverse manieren van onderhandelen kunt herkennen en toepassen. Tevens heeft hij het belang van je kwetsbaar durven opstellen me in te laten zien; dat juist dit kan worden omgezet in een kracht binnen stakeholdermanagement in een politieke organisatie” (Anja, branche lead bij een multinational in tijdelijke arbeid en search)

“Marcel Douma is al jaren mijn vertrouwelijke en betrouwbare klankbord. Naast mijn accountant vraag ik hem regelmatig langs te komen om met de benen op tafel de stand van zaken door te nemen, voorgenomen besluiten te  toetsen en mij kritisch onderhanden te nemen op mijn eigen functioneren als directeur. Hij kwam destijds binnen als mediator in een kwestie met mijn broer en mede-aandeelhouder, maar heeft me daarna ook geholpen met het herijken van mijn MT en strategische visie. Hij heeft een scherpe geest en doorziet snel complexe zaken.” (Wijnand, DGA van een bedrijf in de vrijetijdsindustrie) 

“Marcel is al enige tijd als een heldere spiegel voor mijn rol en functioneren als directeur. Met een scherp oog voor nuances in menselijke verhoudingen heeft hij een paar blokkades helpen opruimen en me op het juiste pad voor de toekomst gezet. Ik was eerder geneigd veel dingen alleen te doen, maar dat hoeft helemaal niet. Dit is veel beter!” (Jeroen, DGA van een software-ontwikkelingsbedrijf)

“In mijn coachtraject met Marcel hebben we vooral ingezet op het ontwikkelen van een consistente rolinvulling en de bewustwording daarvan. Het inzicht in het effect van mijn gedrag op anderen is uitgebreid aan de orde gekomen en zijn we diep ingegaan op mijn communicatiewijze. Hierdoor kon ik beter in contact komen met mijn medewerkers, draagvlak creëren, een open houding ontwikkelen en effectiever en directer inspelen op situaties die zich voordoen. Marcel is hierin een scherpe en inspirerende coach gebleken die open luistert en vertrouwen creeert.” (Afdelingshoofd van een zorginstelling)

“Wij hebben Marcel Douma leren kennen als een zeer bekwame mediator in een kwestie die we met een medeaandeelhouder hadden. Marcel heeft samen met ons de mogelijke oplossingen verkend en steeds voorkomen dat we een onbegaanbare weg op gingen. In het hele proces is hij er steeds uitstekend in geslaagd om de sfeer te managen. Hij heeft zorgvuldig het proces bewaakt, de gevoeligheden benoemd en begrip gekweekt voor elkaars standpunten. Daarom konden we, ondanks dat beide partijen in de onderhandelingen fors water bij de wijn moesten doen, erg content zijn met het bereikte resultaat.” (Directeur van een groot bureau voor financiele professionals)

“Marcel Douma is iemand die je een conflict kunt toevertrouwen, met de nadruk op vertrouwen. In het arbeidsconflict dat ik met mijn bedrijf had, heeft hij altijd heel professioneel zijn neutraliteit behouden en ons steeds laten voelen dat we gelijkwaardige gesprekspartners waren en zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Helaas heb ik afscheid moeten nemen van mijn werkgever, maar we kijken geen van beiden met wrok op onze arbeidsrelatie en de afronding terug.”(voormalig stafmedewerker van een energiebedrijf)

Over Henk

“Het  individuele coaching traject met Henk van der Honing heb ik ervaren als verrijkend. Ik deed verrassende inzichten op. Op een inspirerende manier spiegelt Henk vanuit managementtheorie/psychologie/ filosofie en praktijk. Concrete casussen worden in een brede context geplaatst. Inzicht in onbewust gedrag en gedachtepatronen worden haarfijn blootgelegd. Ik werd gestimuleerd mijn eigen vooroordelen en opvattingen los te laten om minder vanuit het “ik” te opereren. En het werkt!” (directeur overheidsorganisatie)

“Als het om coachen gaat, gaat het erom dat je jezelf hoort praten …daarvoor is de voornaamste kwaliteit van de coach; de stilte. Henk’s grote empathische vermogen, zijn moed om stil te zijn en zijn liefdevolle aanwezigheid maken hem tot een ware gids bij het proces van in-zien.” (professor conservatorium)

“Een gesprek met Henk herinner je je nog, ook jaren later. En dat is wel zo handig wanneer je coaching zoekt om te veranderen en je wilt dat die verandering beklijft. In het coaching traject dat ik aanging met Henk, had hij de clou; in het eerste gesprek, na 5 minuten. ik deed er langer over, stribbelde tegen, ging het duel aan. En dan blijkt die vriendelijke man geen zachte heelmeester. Hij knijpt door in je ziel, ook als het pijn doet….Het is die pijn die je vreesde, die je zo lang ontkende, ontvluchtte…Met hulp van Henk ben ik de goede weg ingeslagen. Ik accepteer wie ik ben. Ik geniet weer van mijn werk en dus meer van mijn leven.” (directeur Energiebedrijf)