Evaluatie van bestuurlijke-, directie- en Managementteams

Wij zijn gespecialiseerd in bestuursevaluaties.

De ervaring leert dat stagnatie in een organisatie vaak het gevolg is van problemen in de samenwerking c.q. besluitvorming binnen de leiding (directie, het bestuur, RvC of het managementteam). Bij de eigen aanpak daarvan wordt vaak om de hete brei heen gedraaid.

Goede evaluaties zijn doorgaans confronterend. Prestatieverbetering vraagt dus moed van de teamleden. Van ons vraagt het om respect, scherpte, doortastendheid en zorgvuldigheid in ons onderzoek onze vraagstelling. En veel nieuwsgierigheid. Zo raken wij de kern.

Wij bieden zo bestuurlijke teams een diepgaand inzicht in hun functioneren, als fundament voor een duurzame verbetering van hun interne samenwerking. Dat resulteert in:

 • Kwalitatief betere besluiten
 • Een snellere en transparante besluitvorming
 • Scherpte en vertrouwen in de onderlinge relaties
 • Plezier en energie in de samenwerking
 • Betere monitoring van de uitvoering

Werkwijze en fasering

We starten met een oriënterend gesprek met de leider(s) van het team c.q. de opdrachtgever(s). Op basis hiervan maken we een voorstel voor een serie interviews met teamleden en eventuele andere betrokkenen.

We richten ons daarbij op wat werkt en niet werkt en focussen ons vervolgens op zaken als:

 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • eigenaarschap
 • Gezamenlijke doelen en individuele ambities;
 • Verbinding en waarden;
 • Onderlinge communicatie en feedback;
 • Veiligheid en vertrouwen;

De daarop volgende terugkoppeling naar opdrachtgever en team bevat onze conclusies en enkele aanbevelingen.

We kunnen – indien wenselijk – een verbeteringsaanpak of teamontwikkelingstraject voorstellen.

Het grote gelijk is zelden het grote geluk.

(anoniem)