Business Mediation

Over conflicten
Conflicten zijn vervelend en staan ontwikkeling in de weg. Wie een (latent) geschil heeft in een bedrijf, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen dan onderhuidse of juridische steekspelen. Bovendien kosten procedures bij de rechter veel tijd, energie en geld. Ook vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Vaak voelt iedereen zich verliezer. Mediation is een andere vorm van conflictoplossing, met een onafhankelijke derde: de mediator.

Wat is mediation?
Een mediator is een professional die niet boven, maar naast of tussen de partijen staat. Hij neemt er geen standpunt in, maar helpt hen om samen creatieve oplossingsmogelijkheden voor hun geschil te vinden. Zoeken naar de win-win, dus. Een groot voordeel is dat partijen zelf de baas blijven over de uiteindelijke oplossing en dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd, en soms zelfs wordt hersteld of verbeterd. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit houdt zeker geen vrijblijvendheid in. De partijen verplichten zich schriftelijk tot een uiterste inspanning.

Business mediation in Organisaties
– Problemen in de samenwerking binnen directies, bestuur en aandeelhouders
– Organisatorische en teamgeschillen binnen organisaties
– Arbeidsgeschillen en exitmediations
– Problemen binnen familiebedrijven en bij bedrijfsopvolgingskwesties
– Contractuele geschillen tussen organisaties
– Andere zakelijke of organisatorische conflicten

Samenwerking andere specialismen

Tijdens een mediation kan het nodig zijn andere specialisten in te schakelen. Dit kunnen bijvoorbeeld accountants, fiscalisten, (organisatie-)psychologen, co-mediators of juristen zijn. In eerste instantie kunnen dat vertrouwde partijen van de deelnemers zijn, maar indien gewenst kunnen wij putten uit een breed, zeer deskundig en betaalbaar netwerk.

Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Soms is een kwestie wel gevoelig of spannend maar nog niet geëscaleerd en is – of voelt – mediation als een te zwaar middel om in te zetten. Dan kan een professionele, onafhankelijke begeleiding bij een gesprek, vergadering, of onderhandeling uitkomst bieden om zaken in juiste banen te leiden. Als ervaren zakelijk mediators pakken we deze rol op zoals de klanten dat willen. De voorbereiding en de uitvoering lijken dan vaak op een mediation, maar de partijen ervaren het als een vertrouwelijke en goed geregisseerde ontmoeting.

MfN-Registermediators

Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig. In Nederland bestaat een instituut dat die onpartijdigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van de aangesloten mediators waarborgt: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM, voorheen NMI). De SKM valt onder de overkoepelende Mediators federatie Nederland (MfN). Aan door het MfN erkende mediators worden strenge eisen gesteld die doorlopend worden gecontroleerd. De erkende mediators mogen zich MfN-Registermediators noemen.

Marcel Douma is MfN-Registermediator sinds 2002. Hij staat ook ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en voert o.a. mediationopdrachten uit voor de rechtbank Zwolle-Almelo.

Alleen onder zes maanden hebben mensen gelijk.

(Simon Carmiggelt)