Business Mediation

Over conflicten
Conflicten zijn vervelend en staan ontwikkeling in de weg. Wie een (latent) geschil heeft in een bedrijf, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen dan onderhuidse of juridische steekspelen. Bovendien kosten procedures bij de rechter veel tijd, energie en geld. Ook vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Vaak voelt iedereen zich verliezer. Mediation is een andere vorm van conflictoplossing, met een onafhankelijke derde: de mediator.

Wat is mediation?
Een mediator is een professional die niet boven, maar naast of tussen de partijen staat. Hij neemt er geen standpunt in, maar helpt hen om samen creatieve oplossingsmogelijkheden voor hun geschil te vinden. Zoeken naar de win-win, dus. Een groot voordeel is dat partijen zelf de baas blijven over de uiteindelijke oplossing en dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd, en soms zelfs wordt hersteld of verbeterd. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit houdt zeker geen vrijblijvendheid in. De partijen verplichten zich schriftelijk tot een uiterste inspanning.

Mediation in Organisaties
– Problemen in de samenwerking binnen directies, bestuur en aandeelhouders
– Organisatorische en teamgeschillen binnen organisaties
– Arbeidsgeschillen en exitmediations
– Problemen binnen familiebedrijven en bij bedrijfsopvolgingskwesties
– Contractuele geschillen tussen organisaties
– Andere zakelijke of organisatorische conflicten

Specialisatie: mediation in familiebedrijven

Familiebedrijven zijn speciaal; in de kern zijn het weliswaar gewone bedrijven, maar de invloed van familieverhoudingen, -historie, -waarden en -trots is vaak groot. Dat vraagt bij conflicten en verstoringen in de samenwerking (al dan niet tijdens bedrijfsoverdrachten) om een aparte benadering. Een goede balans tussen de specifieke gevoeligheden en de normale zakelijkheden is dan vereist. Het vraagt van de mediator c.q. bemiddelaar een groot invoelingsvermogen in verhoudingen met familie, omgaan met eigen en familiekapitaal en invloeden van cultuur en strategie op het bedrijfsresultaat. Omdat Marcel Douma ‘met zijn voeten in de klei heeft gestaan’ en zijn eigen ervaringen als opvolger en DGA van een middelgroot industrieel familiebedrijf meeneemt, is hij een gewilde bemiddelaar bij vraagstukken op dit gebied.

MfN-Registermediators

Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig. In Nederland bestaat een instituut dat die onpartijdigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van de aangesloten mediators waarborgt: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM, voorheen NMI). De SKM valt onder de overkoepelende Mediators federatie Nederland (MfN). Aan door het MfN erkende mediators worden strenge eisen gesteld die doorlopend worden gecontroleerd. De erkende mediators mogen zich MfN-Registermediators noemen. Marcel Douma is MfN-Registermediator sinds 2002.

Alleen onder zes maanden hebben mensen gelijk.

(Simon Carmiggelt)