Business coaching

Business coaching richt zich op het verbeteren van het functioneren als leider en/of professional.

Wij helpen individuele mensen, teams en organisaties met hun leiderschap, de uitoefening van hun rol en/of functie, met belangrijke besluiten en het omgaan met veranderingen. De meeste leidinggevenden en professionals hebben een blinde vlek, zijn zich niet bewust van eigen reactiepatronen en valkuilen. Wij helpen leiders, professionals en teams om deze onder ogen te zien, vrijwel altijd door confrontatie. We ondersteunen hen bij het nemen van besluiten bij veranderingen, in relevante en strategische kwesties, vaak op het grensvlak met persoonlijke issues.

Wij werken voornamelijk op basis van onze eigen uitgebreide werkervaring en persoonlijke ontwikkeling. Onze studies en de kennis van complexe werking van organisaties is daarbij van grote waarde. Onze coaching levert vrijwel altijd energie en inspiratie op. Voor de mensen met wie wij werken betekent het een toenemend bewustzijn en inzicht in hun functioneren, betere besluitvorming en draagvlak en zichtbare persoonlijke ontwikkeling als leider/leidinggevende.

Aanpak

Primaire insteek

Onze primaire insteek is: bepalen wat de eigenlijke vraag achter de vraag is en waarom dit tot een probleem of uitblijven van een beslissing leidt.

Confrontatie

Zonder een spiegel geen bewustwording en inzicht en geen beweging. Door te confronteren worden blokkades en niet werkende mechanismen, zowel binnen een persoon als binnen een organisatie zichtbaar. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om in energie te komen of te blijven. Dat vraagt om het expliciteren van eigenaarschap en de wil tot verandering.

Doen

Na bewustwording volgt actie. Alleen inzicht en intentie is onvoldoende; beweging, besluitvorming en verandering vraagt vooral om het concreet zetten van stappen. Dit begeleiden we.

Openheid en vertrouwen

De aandacht richt zich op inzicht, besluitvorming en actie. Voor een individuele leider betekent dit vaak eerst een persoonlijk besluit. Voor een team of organisatie betekent het een onvoorwaardelijk omarmen van verandering en samenwerking. Hierin zijn vertrouwen en transparantie belangrijke waarden en dat verdraagt dus geen verborgen agenda’s. Dat krijgt daarom onze permanente aandacht.

Vanuit practische ervaring

Marcel Douma en Henk van der Honing zijn zeer ervaren coaches. Beiden werken voornamelijk op basis van eigen ervaring en intuïtie.

Marcel richt zich als coach en bedrijfskundige vooral op de ontwikkeling van leiders en leidinggevenden in hun rol en functie. Hij focust zich enerzijds op gedrag, vertrouwen en communicatie in onderlinge relaties en anderzijds op het maken van keuzes vanuit persoonlijke waarden. Hij neemt zijn ervaring als fabrieksdirecteur mee.

Henk is psycholoog en coach. Hij houdt zich vooral bezig met persoonlijke – en leiderschapsontwikkeling.  Hij focust op authenticiteit en verantwoordelijkheid en onderscheidt hierin leiderschap en lijderschap.

Leiderschap bestaat niet zonder volgerschap.

 (Peter Drucker)