Douma en Van der Honing: een korte kennismaking

Marcel Douma en Henk van der Honing begeleiden mensen en organisaties bij het oplossen van conflicten, het coachen van leidinggevenden en het verbeteren van samenwerking in teams. Zij geven ook organisatieadvies en richten zich in hun evaluaties in eerste instantie op het opsporen, benoemen en wegnemen van belemmeringen in het functioneren van directies en besturen. Centrale thema’s daarbij zijn: zelfreflectie, kwaliteit van samenwerking en communicatie, vertrouwen en ondernemerschap.

Marcel en Henk combineren heel wat jaren aan ervaring in organisatieadvisering. Zij brengen bedrijfskunde en psychologie in bij verbetering van de aansturing van en samenwerking in bedrijven en instellingen. Marcel heeft ruim 18 jaar ervaring als mediator en coach van directieteams van onder andere familiebedrijven. Hij was 12 jaar eigenaar-directeur van een familiebedrijf. Henk is 30 jaar actief als academisch docent leiderschapsontwikkeling  en werkt sinds 2004 als psycholoog/coach van o.a. directieleden en bestuurders.

Marcel Douma

Bedrijfskundige en mediator

Marcel studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, was organisatieadviseur, hoofd facility management en jarenlang eigenaar/directeur van een middelgroot industrieel familiebedrijf.  Sinds de verkoop daarvan in 2000 is hij succesvol als register-mediator in zakelijke- en arbeidsgeschillen en bij samenwerkingskwesties, als ondernemerscoach (m.n. in familiebedrijven) en als veranderkundige.

Verbinder en strateeg

“Alles wat ik doe staat in het teken van  verbinding en kansen. Mijn werk richt zich op het bevorderen van samenwerking en vernieuwing in organisaties. Ik stimuleer mensen om vastgezette beelden van de werkelijkheid en van elkaar los te laten en reik andere perspectieven aan. Pas dan ontstaat creativiteit en beweging. Ik ben erg enthousiast over de geweldige mogelijkheden die de huidige maatschappelijke transitieperiode met zich meebrengt.”

Henk van der Honing

Psycholoog en coach

Henk studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bekleedde diverse managementfuncties en begeleidt al vele jaren met veel succes directies, management en bestuurders als executive- en personal coach en treedt op als organisatieadviseur en veranderkundige. Hij doceert ruim 30 jaar aan verschillende managementleergangen bij Academische Opleidingen Groningen.

Ontwikkelaar en gids

“Mijn focus ligt op de ont-wikkeling van mensen. Ik houd me bezig met authenticiteit; het bevorderen van het handelen zonder de beperkende invloed van het Ego. Als iemand groeit in zelfkennis, een combinatie van inzicht in eigen vorming en het loslaten van patronen daarin, dan word ik blij. Helemaal als de mensen ook ontdekken  dat dat alles is en er niets voor in de plaats komt.”

“Wij zijn complementaire persoonlijkheden en beiden soms betweters. Gelukkig kennen we onze valkuilen en corrigeren we elkaar daar genadeloos in. In onze gezamenlijke aanpak weten wij vanuit onze aanvullende expertises en ervaringen haarfijn de essentie van organisatievraagstukken aan te raken en te benoemen. “

“Door een zorgvuldig en messcherp samenspel houden wij teams een confronterende spiegel voor van de zaken die niet werken. Tegelijkertijd bieden we een perspectief hoe het anders kan, zowel in individuele ontwikkeling als in de samenwerking. We laten niemand achter zonder een concrete mogelijkheid tot actie.”

Verandering duurt slechts een moment. Het is het verzet tegen verandering dat wel een leven lang kan duren.

(Hebreeuws gezegde)