Intervisie

Hier komt het verhaal over intervisie

Wij helpen individuele mensen, teams en organisaties met ontwikkeling van leiderschap en het omgaan met veranderingen. De meeste mensen hebben een blinde vlek, zijn zich niet bewust van eigen reactiepatronen en valkuilen. Wij helpen leiders en/of teams om deze onder ogen te zien, vrijwel altijd door confrontatie. Wij baseren onze interventies allereerst op onze eigen diepgaande persoonlijke ontwikkeling. Onze studie- en uitgebreide werkervaring en de kennis van complexe werking van organisaties ondersteunen daarbij. Onze coaching levert de mensen met wie wij werken vrijwel altijd energie en inspiratie op. Voor hen betekent het: toenemend bewustzijn en zelfinzicht en vervolgens vernieuwing en ontwikkeling.

Aanpak

Primaire insteek

Onze primaire insteek is: doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Dit betekent allereerst een oriëntatie op oude niet werkende mechanismen, zowel individueel als voor de organisatie. Deze maken we zichtbaar en benoemen we.

Confrontatie

Zonder een spiegel geen bewustwording en inzicht en geen groei en ontwikkeling. Door te confronteren worden niet werkende mechanismen, zowel binnen iemand als persoon en binnen een organisatie zichtbaar. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan. Dat vraagt om het expliciteren van eigenaarschap en de wil tot verandering.

Doen

Na bewustwording volgt actie. Alleen inzicht en intentie is onvoldoende; groeien, vernieuwen en ontwikkeling vraagt vooral om het concreet zetten van stappen. Dit begeleiden we.

Openheid en vertrouwen

De aandacht richt zich op inzicht, bewustwording en actie. Voor een individuele leider betekent dit eerst een ‘ontmaskering’. Voor een team of organisatie betekent het een onvoorwaardelijk omarmen van verandering en samenwerking. Hierin zijn vertrouwen en transparantie belangrijke waarden en dat verdraagt dus geen verborgen agenda’s. Dat krijgt daarom onze permanente aandacht.

Vanuit practische ervaring

Marcel Douma en Henk van der Honing zijn zeer ervaren coaches. Beiden werkt voornamelijk op basis van eigen ervaring en intuïtie.

Henk is psycholoog en coach. Hij houdt zich vooral bezig met persoonlijke – en leiderschapsontwikkeling.  Hij focust op authenticiteit en verantwoordelijkheid en onderscheidt hierin leiderschap en lijderschap.

Marcel richt zich als coach en bedrijfskundige vooral op de ontwikkeling van leidinggevenden in hun rol en functie en focust zich enerzijds op gedrag, vertrouwen en communicatie in onderlinge relaties en anderzijds op het maken van keuzes vanuit persoonlijke waarden.

Leiderschap is ten diepste weten wat je niet bent.

 (Henk van der Honing)