Begeleiden van verandering

In het begeleiden van veranderingsprocessen optimaliseren we de condities die een organisatie nodig heeft om in beweging te komen of te blijven in de juiste koers.

We gebruiken geen vaste theorie of een vooropgezet protocol; dat heeft meestal weinig effect, want de realiteit is vaak te complex en veranderlijk. Wij kiezen voor een zeer bewuste rol en handelen authentiek. Daarmee vormen wijzelf het meest effectieve instrument voor het initiëren van verandering. Met onze ruime ervaring en bewezen vakkundigheid, doen we dan wat er op elk moment nodig en juist is. Samen met u, de leiding.

  1. Ons eerste aandachtspunt is het helder krijgen van de gekozen of gewenste koers of richting. We bepalen in hoeverre daarover commitment bestaat. Deze is noodzakelijk.
  2. Daarna gaan we na in hoeverre het management- of bestuur echt eigenaar is van het essentiele vraagstuk. Zonder werkelijk eigenaarschap is elke verandering cosmetisch en tijdelijk.
  3. Wij richten ons vervolgens op ‘wat er toe doet’; dat zijn zaken die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat van de organisatie of samenwerking.
  4. Daarna bepalen we: Wat werkt en wat niet? Wat niet werkt is ons aangrijpingspunt voor verandering.
  5. Wat is tot slot wel en niet te beinvloeden? We steken vooral tijd en energie in dat wat beïnvloedbaar is.
  6. En daar gaan we dan samen met directie en betrokkenen actiegericht mee aan de slag. Daarbij gebruiken we onderstaande leidraad.

Leidraad bij verandering

We hebben onderstaande leidraad ontwikkeld voor onze interventies. Onze aandacht is steeds gericht op het invullen van leiderschap, ondernemerschap en verbinding in de samenwerking en het herstellen van de balans tussen deze drie elementen. Begrippen als persoonlijke verantwoordelijkheid, daadwerkelijke actiebereidheid en expliciet commitment zijn cruciaal in het behalen van de beoogde resultaten.

Leiderschap is weten wie je (niet) bent. Ondernemerschap is weten wat je (niet) kunt. Verbinding ontstaat in de transparantie over wat je (niet) bent en kunt.