management development en leiderschap

management development

Veel MD programma’s zetten nauwelijks zoden aan de dijk, omdat ze gaan over inhoudelijke onderwerpen. Het is een soort kenniscyclus, waarbij alle aandacht uitgaat naar het model, de theorie of de aanpak van organisatievraagstukken, zoals ‘lean’ opereren of ‘scrum’. Op zich niet onbelangrijk, maar ontwikkeling gaat daar niet over. Ontwikkeling gaat over inzicht in eigen handelen en stappen zetten in een nieuwe, andere richting. Iemand die zich ontwikkelt in zijn of haar rol als leider kijkt in een spiegel en onderzoekt de eigen effectiviteit.

Het vraagt moed om een werkelijk proces van ont-wikkeling in te gaan. Het is betrekkelijk veilig en fijn om de aandacht voortdurend te blijven richten op de inhoud. Het middel verwordt tot doel. Een goed vriend van me werkt nu als interim manager in zo’n organisatie waar alle actie wordt ‘ingebed’ in het systeem; er wordt weinig ruimte gelaten voor ondernemerschap en leiderschap. Een werkelijk MD-programma focust zich vooral op de personen die vanuit hun leidinggevende positie invloed uitoefenen in de organisatie. Hun zelfkennis, inzicht en experimenteren met ander gedrag staat dan centraal. Nog mooier is het als dat proces gezamenlijk gebeurt in een management- of directieteam; dan levert MD pas echt wat op, namelijk groei van leiderschap, samenwerking vanuit vertrouwen en actie in een gezamenlijke richting.