Denkraam

Voor het bepalen van onze interventies gebruiken we als leidraad het onderstaande denkraam. Onze aandacht is steeds gericht op het bewaken of herstellen van de balans tussen persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en verbinding. Dit zijn de condities die aansluiten bij de nieuwe realiteit.

De basiscondities voor vormgeving van organisaties en samenwerkingen verhouden zich op de volgende wijze tot elkaar.

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.

(Jimmi Hendrix)