Teamontwikkeling en -interventies

Bij het verbeteren van teamprestaties wordt vaak om de hete brei heen gedraaid. Door de eenzijdige gerichtheid op het doel c.q. het resultaat van de verbetering, verdwijnt de aandacht voor het proces om daar te komen naar de achtergrond. En daarmee de teameffectiviteit. Teamontwikkeling vraagt op de eerste plaats moed van de teamleden. Wij raken in onze begeleiding steeds de kern en schieten liever met scherp dan met hagel.

Wij bieden bestuurlijke teams een werkende ondersteuning bij de duurzame verbetering van hun interne samenwerking.

Werkwijze en fasering

Veranderingen in een team-samenwerking zijn meestal niet groots en meeslepend. De juiste zijn wel intens en confronterend. Wij zorgen dat de essentiële belemmerende factoren in de samenwerking worden herkend, benoemd, erkend en weggenomen zodat deze weer in energie komt.

We starten met een oriënterend gesprek met de leider(s) van het team/opdrachtgever(s). Op basis van de uitkomsten van dit gesprek bieden we een aantal (3-6) intensieve dag(deel)sessies aan.

Eerst richten we ons daarbij op wat werkt en niet werkt en focussen ons vervolgens op de creatie van:

 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Verantwoording en aanspreekbaarheid
 • eigenaarschap
 • individuele actie

Daarna kunnen de volgende zaken worden verhelderd en aangepakt

 • Leiderschap en authenticiteit;
 • Gezamenlijke doelen en individuele ambities;
 • Verbinding en waarden;
 • Onderlinge communicatie en feedback;
 • Veiligheid en vertrouwen;
 • Omgaan met emoties;
 • Conflicthantering en onderhandeling;
 • Teamsamenstelling (persoonlijkheden en gedragspatronen);
 • Organisatie van het teamsysteem.

De serie bijeenkomsten wordt bij voorkeur binnen 3 maanden afgerond. Elke serie leidt tot een concrete actielijst van en voor de betrokken teamleden. Binnen een kwartaal na afronding verzorgen wij een ‘nazorg-bijeenkomst’. Hierin staan de stappen die daadwerkelijk zijn gezet centraal.

Het grote gelijk is zelden het grote geluk.

(anoniem)