Focus op condities

We focussen ons op de condities in een organisatie die nodig zijn om weer in beweging te komen en zo te kunnen veranderen. Het doel daarbij is dat het potentieel aan veranderkracht dat in de organisatie huist wordt ontsloten.

Het eerste waarop we onze aandacht vestigen is in hoeverre er op management- of bestuurlijk niveau sprake is van eigenaarschap van het essentiele vraagstuk. Zonder eigenaarschap is elke verandering cosmetisch en tijdelijk.

In onze opdrachten kiezen wij steeds de volgende invalshoeken:

  • Wat werkt en wat niet? Wat niet werkt is ons aangrijpingspunt voor verandering.
  • We houden ons ook slechts bezig met wat beïnvloedbaar is. In wat niet beïnvloedbaar is steken we geen tijd en energie.
  • Tot slot richten wij ons alleen op dat ‘wat er toe doet’. Dat zijn zaken die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat van de organisatie of samenwerking.