In onze dienstverlening richten wij ons met name op de volgende aandachtsgebieden:

  • Leiderschap en ondernemerschap
  • Verbindingen en netwerken
  • Samenwerking en communicatie
  • Visie en continuïteit

Daarin vervullen wij verschillende rollen:

Teambegeleiding en -ontwikkeling

De eerste condities waarop we onze aandacht richten zijn helderheid over wat de essenties van de gestelde vragen zijn en hoe het met het eigenaarschap daarvan op management- of bestuurlijk niveau is gesteld. Zonder dat is elke verandering cosmetisch en tijdelijk.

Zakelijke conflictbemiddeling en -preventie

Het gezamenlijk door personen, teams of partijen oplossen of voorkomen van een conflict in de zakelijke omgeving via bemiddeling door een onafhankelijke professional(s), op basis van wederzijdse belangen.

Boardroomcounseling

Het geven van strategisch advies, met nadruk op het creëren van draagvlak voor beslissingen omtrent organisatieveranderingen en koerswijzigingen en het voorkomen van conflicten hierover.

Vertrouwelijk onderzoek

Het in opdracht en met instemming van betrokkenen verrichten van onderzoek naar de essentie van samenwerkingsproblemen en veranderingsweerstanden, en advies over de aanpak om tot oplossingen te komen.

In-company trainingen en workshops

Rondom de specifieke aandachtgebieden verzorgen wij naar behoefte op maat gemaakte in-company trainingen en workshops.