Mediators en topcoaches voor bedrijven en instellingen

Douma en Van der Honing zijn ervaren professionals in het begeleiden van directies, organisaties en teams die hun effectiviteit, en daarmee hun bedrijfsresultaten, willen verbeteren. We zetten hiervoor o.a. organisatie- en teamontwikkeling, business mediation en executive coaching in en verzorgen ook aanvullende workshops en trainingen.  We leggen de primaire aandacht bij het leidinggevende deel van de organisatie, omdat die in haar voorbeeldfunctie grote invloed op de rest uitoefent.

Succesvolle organisaties ‘ademen’; ze zijn herkenbaar, energiek en authentiek. En ze heeft een gezamenlijke en gedragen koers. Maar soms stopt de natuurlijke cadans en stagneren zaken. Dat is voelbaar en zichtbaar in bijvoorbeeld  onderlinge frustraties, conflicten, ziekteverzuim, fouten, onbeheersbare kosten, gebrek aan innovatie, stagnerende projecten maar vooral teruglopende resultaten. Onze ervaring is dat veel zaken terug te herleiden zijn naar essentiële vraagstukken van of binnen sturende teams.

Effectief verbeteren van de werking van leiding en teams is geen rocket-science; de juiste veranderingen zijn doorgaans niet groots en meeslepend. Wel zeer intensief en vaak confronterend. Dat vraagt om aanpak van de niet werkende zaken, en zowel doortastendheid als zorgvuldigheid daarin. Wij raken de kern en schieten eerder met scherp dan met hagel.

Hoe? Wij zorgen dat de essentiële belemmerende factoren worden herkend, benoemd en weggenomen zodat de samenwerking weer in energie komt. We richten ons daarbij vooral op:

  • Stimulering van leiderschap en persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Versterken van onderlinge verbindingen en samenwerking
  • Bevorderen van vertrouwen en communicatie
  • Oplossen en voorkomen van (sluimerende) geschillen
  • Bijdragen aan visievorming en duurzame verankering in de organisatie
  • Activeren van ondernemerschap, actie en innovatievermogen.

Verandering duurt slechts een moment. Het is het verzet tegen verandering dat wel een leven lang kan duren.

(Hebreeuws gezegde)